Hadith

Sandhed fører til dyd, og dyd fører til Paradis. (Bukhari, Adap 69;Muslim, Birr 103, 104)

Read 1 times