Betydningen af religion og en generel beskrivelse af Islam.

Religion kommer enten fra ordet at relegere ("at læse" eller "fælles stræben", såvel som "tydelig" og "intelligent"), eller - langt mere sandsynligt og almindeligt accepteret - fra relegare ("at forpligtige" eller "at binde fast"). Derfor plejede en religiøs person at være en munk, der var bundet af sine løfter. Ligament og ligature kommer også fra denne rod. For romerne betød det at være forbundet tilbage, og at forblive i kontakt med forfædrenes skikke og troslære, eller en loyalitet. For de kristne betød ordet oprindeligt at blive forbundet tilbage til, eller tilsluttet, Gud.

Det tilsvarende arabiske ord er din, som bogstaveligt betyder at genoprette éns ret, lydighed, indføre som en levemåde, at være i gæld, blive kaldt til regnskab, bestyre, belønne eller straffe, tjene og udlåne. Muslimske teologer beskriver din som et sæt principper, åbenbaret af Gud gennem Hans Profeter og Budbringere, og det sæt, menneskeheden bør følge af egen fri vilje for at opnå lykke i begge verdener.

Begrebet religion kan anskues fra to synsvinkler: den menneskelige eller den Guddommelige. Monoteister anser religion for at være Guddommeligt åbenbarede principper, værdier og befalinger, og henviser derfor ikke til menneskene, når de skal forklare religions oprindelse. I kontrast hertil står de moderne vestlige og vestliggjorte mennesker under indflydelse af videnskabelig materialisme, og siger at menneskene skabte religion og derefter brugte antropologi, sociologi og psykologi til at forklare det bort. Fællesnævneren i den vestlige "videnskabelige" analyse af religion er, at det er en menneskelig opfindelse, beregnet på enten at projicere undertrykte begær eller svagheder, eller et resultat af individuelle eller kollektive anstrengelser med at systematisere et samfunds trossystemer og ritualer.
Read 1 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS