DAJJAL (ANTIKRIST)

Guds Budbringer, (fvmh), nævnte to Antikrister: Dajjal, som vil vise sig i den ikke-muslimske verden og Dufyan'en, som vil dukke op i den muslimske verden.  Begge skikkelser er de største af alle Dajjaler og Sufyaner, der vil komme i verdenen efter Budbringeren. Det fortælles fra islamiske kilder, at mere end 30 Dajjaler vil komme efter ham, og den eller de, der vil vise sig lige før tidernes ende, vil være de mest skadelige og destruktive.

Et andet vigtigt punkt, der skal understreges, er, at beretningerne om sådanne væsener ikke udelukkende drejer sig om personer. De drejer sig snarere om ideologier og komitéer, og de systemer, de vil forsøge at etablere på alle livets områder. Der er mange beretninger fra Profeten Muhammad, (fvmh), om Antikrist, med forskellige grader af autencitet ifølge principperne indenfor Videnskaben om Hadith. Vi vil nævne nogle af dem med forklaringer af Bediüzzaman Said Nursi i hans bøger Maktubat (Brevene) og Shualar (Strålerne):

"Sufyanens hænder vil være hullede", hvilket betyder at Sufyanen vil være en ødeland og opmuntre til ødselhed og spild.

En frygtelig person vil dukke op før tidernes ende. Når han en morgen vågner, vil han opdage, at på hans pande står skrevet: Dette er en hedning." Dette betyder, at Sufyanen vil være en frafalden, og i en efterligning af de ikke-troende vil han tvinge folk til at klæde sig i den ikke-muslimske verdens stil.

"De diktatorer, som dukker op før tidernes ende, især Dajjalen og Sufyanen, vil have et falsk Paradis og Helvede." Det betyder, at under deres tid vil folk være afhængige af fornøjelser og verdslige fornøjelser, og forskellen mellem indtægterne i de forskellige sociale klasser vil øges. Som følge heraf vil der være oprør imod regeringerne. Derfor vil forlystelsesstederne og de steder, man går hen for at more sig, ligge side om side med fængsler og andre steder, hvor der forekommer tortur.

"Før de sidste tider vil der næsten ingen mennesker være, som tilbeder Gud og nævner Hans Navne som en andagtshandling." Det betyder, at de steder, hvor Gud tilbedes og Hans Navne nævnes, vil være lukkede, og at antallet af oprigtige tilbedere vil falde drastisk. En anden betydning er, at lige før verdens ende vil Gud tage de troendes sjæle til Sig, og verden vil blive ødelagt over de ikke -troendes hoveder.

"Bestemte forfærdende personer vil dukke op før verdens ende, såsom Dajjalen, og påstå guddommelighed og få folk til at kaste sig ned for dem." Det betyder, at sådanne personer vil trække deres styrke hovedsageligt fra ateistiske og materialistiske tendenser og tro, at de besidder guddommelig magt. Man vil bygge statuer af dem, og folket bliver tvunget til at bøje sig for disse som en måde at vise beundring på.

"De udsvævelser og uenigheder, der vil opstå før tiden er slut, vil være så vidt udbredte og kraftfulde, at ingen vil kunne kontrollere sit kødelige selv overfor dem." Det betyder, at det udsvævende liv vil forføre alt for mange mennesker, og at de vil kaste sig frivilligt ud i det. De frygtelige dimensioner i udsvævelserne og nydelsesafhængigheden, som Dajjalen vil forårsage ved den tid, har gjort, at næsten alle muslimer på Profetens ordre har søgt tilflugt i Gud gennem 14 århundreder.

"Sufyan'en vil være kundskabsrig og fascinere mange lærde." Det betyder, at selvom Sufyan'en mangler midler og støtte, såsom kongerige, stamme, formue og mod, vil han komme til magt gennem sin evne til at skabe intriger og et politisk geni. Han forbyder religiøs undervisning. Mange religiøse lærde og undervisere vil på grund af deres tilknytning til dette liv støtte ham og hans regime.

"Den første dag med Dajjalen er som et år, hans anden dag som en måned, hans tredje dag som en uge og hans fjerde dag som en almindelig dag." Denne mirakuløse Profetiske Tradition betyder, at Dajjalen vil fremstå i nord og bevæge sig fremad mod syd. Som vi ved, består et helt år, ved steder nær Nordpolen, af en dag og en nat, som hver især varer 6 almindelige måneder. Når man nærmer sig syd, er der steder, hvor en dag varer 3 måneder, en måned og en uge, henholdsvis.

En anden betydning er, at både Dajjalen og Sufyanen vil have fire perioder med herredømme: i den første periode (et år) vil de forårsage så megen ødelæggelse, som normalt ville forekomme i løbet af 300 år. Under den næste periode vil hvert år medføre ligeså store ødelæggelser som i tredive normale år, og på et år i deres tredje regeringsår vil de ødelægge ligesom 7 års normale ødelæggelser. Deres fjerde periode vil være normaliseret.

"Når Dajjalen kommer, vil alle høre ham. Han vil have et ekstraordinært ridedyr og rejser rundt i verden indenfor 40 dage." Dette betyder, at Dajjalen vil komme, når kommunikations- og transportmidlerne har udviklet sig til sådant et stade, at noget, der finder sted i en del af verden, kan høres i andre dele, og at det er muligt at rejse verden rundt indenfor 40 dage.

 

Read 24 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS