Eskatologi i Islam

Hovedaspekterne i islamisk eskatologi ligner den jødisk-kristne tradition. Eftersom de er udledt fra den samme kilde og således stammer fra Guddommelig Åbenbaring, kan man finde mange lighedspunkter: for eksempel kort før jordens slutning, vil verden blive invaderet af de barbariske Gog og Magog (Ya'juj og Ma'juj) stammerne, Dajjal (Antikrists) tilsynekomst og derpå en Messias og/eller Mahdi, som vil bringe retfærdighed og orden efter et globalt kaos, et globalt frafald (fra tro) lige inden verdens ødelæggelse, Dommedag, Genopstandelse, den Øverste Domstol, Broen (Sirat) og Paradis og Helvede som den endelige bolig for bevidste væsener.

I dette afsnit vil vi, idet vi begynder med de "sidste ting" før verdens generelle ødelæggelse, opsummere begivenhederne og stationerne i det Hinsidige. Før vi går over til den analyse, er det nødvendigt at forklare sproget i den vigtigste islamiske litteratur.

Read 1 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS