Guddommelig Retfærdighed og Ære Kræver Genopstandelsen

Guds Navne og Attributter er alle absolutte og evige. Derfor er Han absolut og evigt Barmhjertig, Eftergivende og Tilgivende, lige såvel som Han absolut og evigt er Magtfuld, Retfærdig og Ophøjet. Selvom Hans Barmhjertighed omslutter alle ting (7:156), findes der nogle mennesker, hvis synder og forbrydelser er så grove (f.eks vantro og at tilskrive Gud partnere), at de kun kan modtage deres fulde straf i en anden verden. Derudover, på trods af Hans erklæring om at enhver, der uretfærdigt slår et menneske ihjel, bliver betragtet som havde han slået hele menneskeheden ihjel (5:32), især i en verden som i dag, hvor "magt er ret" er reglen, dræbes hver dag tusinder af uskyldige mennesker og mange andre bliver behandlet med uret og fratages deres grundlæggende menneskerettigheder. Værre endnu, en stor del af de mest uhyrlige og afskysvækkende synder og uretfærdigheder går ustraffet hen.

Døden skelner ikke mellem de undertrykte og undertrykkerne, de uskyldige og de skyldige, de fromme og de syndige. Dette kan kun betyde, at mens mindre synder måske og måske ikke bliver straffet i denne verden, vil større synder, som vantro, at tilskrive Gud partnere, mord og undertrykkelse, overdraget til det Øverste Tribunal i det Hinsidige, hvor Gud vil dømme dem med absolut Retfærdighed.

Read 1 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS