Hvordan Man Beder?

Daggry (tidlig morgen [fajr]) bønnen. Efter at have gjort det, der er nødvendigt, for at bønnen kan accepteres, reciterer man iqama, selv hvis man beder alene. Det kræves ikke af kvinder, at de reciterer iqama. Iqama er som følger:


Allahu akbar (Gud er den Største): 4 gange.


Ashhadu an la ilaha illa'llah (jeg bevidner, at der er ingen gud udover Gud): to gange.


Ashhadu anna Muhammadan Rasululu'llah (jeg bevidner, at Muhammad er Guds Sendebud): to gange.


Hayya 'ala's-salah (kom her, til bøn): to gange.


Hayya 'ala'l-falah (kom her, til frelse): to gange.


Qad qamatu's-salah (nu begynder bønnen): to gange.


Allahu akbar (Gud er den Største): to gange.


La ilaha illa'llah (jeg bevidner, at der ikke er nogen anden gud end Gud): en gang.


Man skal, i adhan, holde en pause mellem hver sætning; men i iqama skal man være hurtig.


Efter iqama gør man sin intention om at bede morgengrybønnen, og mens man fremsiger den indledende takbir, løfter man hænderne op til ørerne med håndfladerne vendt mod qibla, med tommelfingrene i berøring med øreflipperne og anbringer dem derpå (ifølge hanafi'erne) under navlen med højre hånd gribende om venstre håndled. Derpå reciterer man en bøn, som Profeten, må fred være med ham, plejede at begynde sine bønner med, Hanafi'erne foretrækker: Subhanaka'llahumma wa bi-hamdik. Wa tabaraka'smuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghayruk (Herlig er Du, oh Gud, og til Dig går al pris. Velsignet er Dit Navn og Din ære allerhøjest. Der er ingen gud udover Dig).


Derefter reciteres Surah al-Fatiha, hvorefter der siges Amin, og dernæst reciteres en del af Koranen. Bøj da fremover og sig: Allahu akbar, og mens man får ro med sin ryg rettet, sig tre gange: Subhana Rabiyya'l-'Azim (Priset være min Herre, den Mægtige). Ret dig derefter op og sig: Sami'a'llahu li-man hamidah (Gud hører den, der priser Ham), og så: Rabbana wa-laka'l-hamd (Vor Herre, og til Dig går al pris). Efter en kort pause gøres prostration og sig: Allahu akbar, med håndfladerne, knæene, tæerne, panden og næsen i kontakt med jorden. I denne stilling reciterer man tre gange: Subhana Rabiyya'l-A'la (Priset være min Herre, den Højeste). Derpå sætter man sig op og siger: Allahu akbar, og efter en kort stund siddende bøjer man sig atter frem i prostration og siger: Allahu akbar. Reciter det samme, som under første prostration. Dette udgør første rak'at i enhver bøn, undtagen Eid bønnen (religiøs fest) og salat al-tasbih (herliggørelsens bøn), som vil blive beskrevet nedenfor.


Rejs dig op fra prostrationen, sigende: Allahu akbar, og udfør da den næste rak'at ligesom den første. Efter den anden prostration sid op og reciter tashahhud eller tahiyyat, der lyder som følger: At-tahiyyatu li'llahi wa's-salawatu wa't-tayyibatu as-salamu 'alayka ayyuha'n-nabiyyu wa rahmatu'llahi wa-barakatuh. As-salamu 'alayna wa 'ala 'ibadi'llahi's-salihin. Ashhadu an la ilaha illa'llah wa ashhadu anna Muhammada 'abduhu wa-rasul-luh (Evighed og alle riger er Guds, og alle velsignelser og gode ting er fra Ham. Må fred være med dig, oh [største] Profet, samt Guds nåde og gaver. Må fred også være med Guds retfærdige tjenere. Jeg bevidner, at der er ingen gud udover Gud, og jeg bevidner også, at Muhammad er Hans tjener og Budbringer).


Derefter påkalder man Guds velsignelser og fred over Hans Budbringer: Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala Al-i Muhammad, kama sallayta 'ala Ibrahima wa 'ala Al-i Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala Al-i Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala Al-i Ibrahim. Innaka Hamidun Majid (Oh Gud, skænk Dine velsignelser over vor lærer Muhammad og Muhammads Familie, ligesom Du skænkede Dine velsignelser til Abraham og Abrahams Familie. I sandhed, Du er den Priste, den Strålende. Oh Gud, send Dine overvældende gaver og lykke til vor lærer Muhammad og Muhammads Familie, ligesom Du sendte dem til Abraham og Abrahams Familie. I sandhed, Du er den Priste, den Strålende).


Derefter bed til Gud. Vælg bønner fra Koranen og bønner fra Guds Budbringer, (fvmh). Derpå giv hilsener ved at vende hovedet til højre og venstre og siger: As-salamu 'alaykum wa rahmatu'llah (fred være med jer, og Guds nåde). Mens du hilser til højre, ret dem da mod de, der sidder til højre (hvis man beder i forsamling) og til den ædle engel, der nedskriver vore gode gerninger, og mens du hilser til venstre, ret dem mod dem, der sidder til venstre (hvis man beder i forsamling) og den ædle engel, der nedskriver vore dårlige gerninger. Men man kan ifølge Bediüzzaman Said Nursi også have til intention, når man hilser til højre, Guds Budbringer, andre Budbringere, de troende medlemmer af deres familier, Ledsagere samt alle andre hellige, rene og lærde mennesker, som er udvandret til den næste verden, og, mens man hilser til venstre, alle troende, der vil komme indtil den Sidste Dag.

Read 718 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS