I Koranen introducerer Jesus sig selv på denne måde:

Sandelig er jeg Guds tjener ... Han har befalet mig at bede og give almisser, så længe jeg lever. Han har givet mig forpligtelse overfor min moder og har ikke gjort mig undertrykt, slet. (79:31-32)

Set fra Jesu lovede messianske missions synsvinkel betyder dette, at børn ikke vil adlyde deres forældre. Derfor skal de, som udbreder Islam i vor tid, stræbe efter at vise passende respekt overfor deres forældre og gamle, udover at udføre deres bønner korrekt samt hjælpe de fattige og nødlidende. Koranen opmuntrer os:

Jeres Herre har befalet, at I tilbeder ingen anden end Ham, og at I viser venlighed overfor jeres forældre. Hvis den en af dem, eller begge to, opnår høj alder sammen med jer, (vis da ingen tegn på utålmodighed og) sig ikke engang "uf" til dem, eller irettesæt dem, men tal venlige ord til dem. (17:23)

Et af Jesu mirakler var at helbrede de syge og genoplive de døde med Guds tilladelse. Med andre ord var respekten for liv en meget vigtig del af hans budskab. Koranen tillægger livet den samme grad af vigtighed: Én, som med urette dræber en anden, betragtes som om han havde dræbt hele menneskeheden; én, som redder et liv betragtes som en, der har reddet menneskeheden (5:32). De, som er hengivet til Islam, må tillægge livet den allerstørste betydning og forsøge at forebygge krige, finde kure mod sygdomme samt at vide, at det at genopvække en anden rent åndeligt er vigtigere end at helbrede sygdomme. Koranen siger: Oh I troende! Giv svar til Gud og Budbringeren, når Budbringeren kalder jer til det, der vil give jer liv (8:24).

 

Read 1 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS