Infaq (Bruge på Guds Vej)

Islam betragter velstand realistisk - som et essentielt aspekt af livet og det vigtigste middel til forsørgelse af individer og grupper. Gud den Almægtige siger: Giv ikke dem, der ingen dømmekraft og forstand har, jeres ejendom, som Gud har givet jer ansvar over som en støtte for jer (og de nødlidende) (4:5). Dette svarer til at sige, at rigdom skal fordeles for at imødekomme de grundlæggende behov (f.eks. mad, klæder, bolig og andre uundværligheder), og at ingen skal fortabes, glemmes eller blive ladt uden støtte. Den bedste måde at fordele velstand på, så alles grundlæggende behov bliver imødekommet, er gennem zakat, for den lægger ikke nogen byrde på de rige, imødekommer de fattiges behov og letter dem i livets vanskeligheder og armodens smerte.

Zakat er ikke en gave fra de rige til de fattige; tværtimod er den en afgift, Gud har betroet de rige, så de kan aflevere den til de fattige og dele den ud blandt de trængende. Det etablerer følgende sandhed: Velstand er ikke blot for de rige, men for de rige og de fattige. Det er dette, der er meningen i Guds udtalelse: så denne (rigdom) ikke blot cirkulerer blandt de rige iblandt jer (59:7). Zakat skal betales af de, der kan betale den, og skal gives til de fattige og nødlidende, så de kan få opfyldt deres basale behov, ikke at sulte og få en fornemmelse af sikkerhed og en almen god følelse. Hvis der ikke er zakat nok til at tilfredsstille sådanne behov, kan de rige underkastes yderligere beskatning. Hvor meget, der skal tages, er ikke specificeret, for det afhænger af de fattiges behov.

Koranen tilskynder de rige at bruge (rigdom) på Guds vej og for Hans sag. For eksempel erklærer den, idet den priser de troende:

De bruger på Guds vej (af alt, hvad Gud har skænket dem) både i lette tider og i vanskelige, tilbageholder deres raseri (selvom de er i stand til at give igen og hævne sig) og tilgive folk deres fornærmelser. Gud elsker (sådanne) mennesker, der er hengivet til at gøre godt, bevidste om at Gud altid ser dem. (3:134)

De etablerede den (foreskrevne) bøn (i ærefygt og beundring af Gud og i overensstemmelse med dens krav) og bruger til understøttelse af hvadend, Vi forsyner dem med (af rigdom, viden, magt og så videre til dem, der virkeligt er i nød, for Hans velbehags skyld og uden at sætte andre under forpligtelser). (8:3)

Koranen beder os om at give af det, vi elsker, og ikke at sætte folk under forpligtelser på grund af det, vi bruger på Guds vej eller giver til dem:

De, som bruger deres formue på Guds vej, og derefter ikke følger op på deres forbrug med at forpligte og spotte, deres belønning er hos Gud. Der skal ikke være frygt over dem (både i denne verden og den næste, for de skal altid finde Min hjælp og støtte hos sig), ej heller skal de sørge. Et venligt ord og tilgivelse (af folks fejl) er bedre end at give almisser og følge dem op med spot og hån. Gud er Rig og Selvforsynende (absolut uafhængig af folks velgørenhed), Overbærende (udviser ingen hast i afstraffelse). (2:262-63)

I vil aldrig opnå guddommelighed, før I bruger af det, I elsker (på Guds vej eller som understøttelse for de fattige). Hvad end I bruger, har Gud fuld viden om det. (3:92)

Brug (af hvad end I har) på Guds vej, og kast jer ikke ud i ødelæggelse ved jeres egne hænder (ved at lade være med at gøre det). Hvad end I gør, gør det, bevidste om at Gud ser det, og på den bedst mulige måde. Gud elsker dem, der helliger sig at gøre godt, i bevidsthed om at Gud altid ser dem. (2:195)

Gud lover en stor belønning til de, der bruger deres formue på Hans vej og advarer mod at være gerrig og at spendere blot for at tiltrække folks opmærksomhed:

Eksemplet med dem, der bruger deres formue på Guds vej, er ligesom et korn, der yder syv kolber, og i hver kolbe er der hundrede korn. Således mangfoldiggør Gud, hvem Han vil. Gud er Den, Som omslutter alt (med Hans nåde) Alvidende. (2:261)

De, der handler dårligt (med at bruge det, Gud har givet dem), og presser andre til at være dårlige og skjuler de ting, Gud har givet dem af Sin overflod (såsom rigdom og bestemte sandheder i deres Bog), Vi har forberedt en skamfuld, ydmygende straf til (sådanne) mennesker. Og (også) de, som bruger deres rigdom (til velgørenhed eller til en anden god sag) for at vise sig for folk og få deres anerkendelse, når de hverken tror på Gud eller den Sidste Dag. Den, som tager Satan som kammerat, har virkelig fået en dårlig kammerat!! (4:37-38)

Et andet vigtigt punkt er, at generaliseringer af bestemte sager sommetider har forårsaget store misforståelser og fejlagtige anvendelser som i tilfælde af at forbande verden og asketisme. Menneskeheden er Guds viceregent her på Jorden, hvilket betyder, at folk har ret til at blande sig i ting (dvs. den økologiske ligevægt og "naturens" universelle love) indenfor de grænser, Gud har fastlagt, forbedre Jorden samt herske over den i Guds navn og i henhold til Hans love. Denne pligt tilfalder først af alle de troende, fordi benægtelse af Gud på nogen måde skader forbindelsen mellem Gud og menneskeheden og gør folk til væsener, der udgyder blod og forårsager uro på Jorden.

Eftersom opretholdelse af menneskets eksistens afhænger af tro og tilstedeværelsen af en formidabel gruppe troende med potentialet til at løfte den Guddommelige Betroelse, tilhører Jordens Guddommelige overflod i første omgang de troende. Til gengæld har de pligt til at administrere den og fordele den retfærdigt mellem menneskene. Derfor skal de bruge Jordens gaver i overensstemmelse med Guds Vilje og at takke Ham til gengæld. Men det er forbudt for dem at gå længere end de legale grænser i at drage nytte af dem og at gøre det at spise og drikke til deres livs mål.

Udover at fremavle konkurrenceprægede sammenstød over sådanne emner fører overforbrug også til en opsparet energi der, hvis den ikke bliver kontrolleret, forårsager så destruktive synder som hor og prostitution. Så for at undgå sådan en ødelæggelse, kan individer vælge og bliver endda rådet til en asketisk livsførsel. Men det muslimske samfund kan ikke overlade jordiske gaver såvel som administrationen og fordelingen af dem til andre, i askesens navn. Som Bediüzzaman Said Nursi siger, må de troende ikke lægge sit hjerte i verden; men skal arbejde og tjene til at forsørge sig selv, fremholde Guds Ord og bruge på Hans vej.

 

Read 1 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS