Nogle af Guds Navne

For at gøre Sig Selv kendt, omtaler Gud Sig med nogle Navne eller Titler, hvoraf nogle følger nedenfor:


*Al-Rahman: Den Nådige (Den, Som har Nåde overfor hele Sin skabelse og forsyner dem med deres underhold).


*Al-Rahim: Den Barmhjertige (især overfor Sine troende tjenere).


*Al-Fard: Den Absolut Uafhængige.


*Al-Ahad: Den Enestående, Pletfrie.


*Al-Hayy: Den Levende (Én, Som ikke har nogen begyndelse og ikke har nogen ende, Som lever og ikke dør).


*Al-Qayyum: Den Selveksisterende (Som passer og plejer Sin skabelse).


*Al-'Adl: Den Retfærdige.


*As-Samad: Den Selv-Eksisterende (Som ikke har behov for nogen og Som alt andet er afhængigt af).


*Al-Quddus: Den Hellige (og Som holder universet rent).


*Al-Haqq: Sandheden (Én, Som altid siger, gør og beordrer sandheden og grundfæster den, og i Hvis befalinger og handlinger der ingen falskhed, meningsløst og ubrugeligt findes).


*Al-Hakim: Den Vise (Som har absolut visdom i alle Sine befalinger og handlinger).


*Al-'Alim: Den Vidende (Én, Som ved alt, der er skjult for os og alt, vi kender til).


*Al-Sami': Den Hørende.


*Al-Basir: Den Seende (Én, Som bevidner alle ting og begivenheder).


*Al-Qadir: Den, Der kan Alt (Som har absolut magt over alle ting).


*Al-Razzaq: Forsyneren.


*Al-'Azim: Den Storslåede.


*Al-Kabir: Den Største.


*Al-Khaliq: Skaberen.


*Al-Mawla: Vogteren (Som ejer, bevogter og støtter Sine skabninger, og Som sørger for sejr og beskyttelse for de, der følger Hans befalinger og undgår det, Han har forbudt).


*Al-'Aliy: Den Højeste (Som er Højt hævet over enhver i Sin Styrke og Status).


*Al-'Aziz: Den Mægtige, Uovervindelige.


*Al-'Afuw: Undskylderen (af Sine tjeneres synder og fejl).


*Al-Hafiz: Bevareren.


*Al-Halim: Den Overbærende (Som er overbærende, mild og venlig. Han er tålmodig og har ikke travlt med at straffe Sine tjenere for deres synder).


*Al-Ghafur: Den Tilgivende (Som tilgiver Sine tjeneres synder og fejltagelser).


*Al-Karim: Den Gavmilde (Som er ædel, generøs og graciøs).


*Al-Wadud: Den, Der Elsker.


*Al-Wahhab: Giveren (af nåde og succes til Hans skabelse).


*Al-Nasir: Hjælperen (Som giver Sine troende tjenere sejr).


*Al-Ra'uf: Den Medlidende.


*Al-Shakur: Den Taknemmelige, Som belønner Sine tjenere for deres gode gerninger meget mere, end de fortjener.


*Al-Tawwab: Den, Som Modtager Angeren (fra Sine oprigtigt angrende tjenere).

Read 2 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS