PROFETENS FMVH AFSKEDSTALE "KHUTBA AL WAD´- HAJJUL WADÂ"

KHUTBA AL WAD´- HAJJUL WAD´

Denne prædiken blev holdt den 9. dag i Dhul-Hijjah år 10 efter Hijrah (m. 630)

i Uranah-dalen ved Arafat Bjergene.

Efter at have prist og takket Allah sagde Profeten (Gfmh):

"O mit folk! Hør opmærksomt på mig, for jeg ved ikke, om jeg efter dette år er iblandt jer mere. Så hør derfor omhyggeligt på, hvad jeg har at sige jer, og bring disse ord videre til dem, som ikke er tilstede i dag.

O mit folk! Akkurat som I agter disse bjerge, denne dag og denne by som hellig, så agt hver enkel muslims liv som en hellig pligt. Bring det betroede tilbage til dets rette ejer. Gør ikke nogen ondt, så de vil skade dig. Husk at du i sandhed vil møde din Herre og Han vil sandelig beregne dine gerninger.

Allah har forbudt rente; derfor skal alle fra nu af give afkald derpå. Din optjente kapital er din egen og kan ikke røres. Du må hverken tildele nogen skade eller selv lide uretfærdighed. Det er Allahs dom, at der ikke må beregnes renter og al forfalden rente til Abbas ibn Abdal Muttalib skal eftergives.

Enhver ret til blodhævn i Islam er fra nu af ulovlig. Den første ret til hævn, som jeg frafalder er for mordet på Rabiah ibn Harith.

O mit folk! De vantro tillader sig at lave rod i kalenderen med det henblik at gøre hvad Allah har forbudt til noget tilladt og prøver at forbyde, hvad Allah har tilladt. Ved Allah, der er tolv måneder, fire af dem er hellige måneder, de tre af dem kommer efter hinanden i rækkefølge. Den fjerde falder mellem Jumada og Shaban.

Vogt jer for Shaitân (djævlen) for sikkerheden i jeres religion. Han har mistet alt håb om nogensinde at lede jer vild i store sager, så vogt jer for ikke at følge ham i små sager.

O mit folk! Det er sandt, at I har visse rettigheder over jeres kvinder, men de har også visse rettigheder over jer. Husk at I har taget dem til ægte under Allahs tillid og med Hans tilladelse. Hvis de forbliver lydige, så er det deres ret at blive forsørget i venlighed. Behandl jeres kvinder godt og vær venlig overfor dem, for de er jeres partnere og hjælpere. Det er ikke tilladt for dem at oprette venskab med nogle, som I ikke godkender og lad dem ikke gøre noget usømmeligt.

O mit folk! Hør på mig med alvor, tilbed Allah, forret jeres fem daglige bønner, hold faste i Ramadan måneden og giv Zakat af jeres rigdom. Udfør pilgrimsfærden, hvis I har råd til det.


Hele menneskeheden stammer fra Adam og Eva; ingen araber er bedre end en ikke-araber. En hvid er heller ikke bedre end en sort og en sort er heller ikke bedre end en hvid, undtagen i fromhed og gode handlinger.

Husk at enhver muslim er broder til en anden muslim og at muslimerne udgør ét broderskab. Ingen muslim kan lovmæssigt tage noget som tilhører en anden muslim, uden det er givet til ham frivilligt. Begå derfor ikke uretfærdigheder imod jer selv. Husk at du en dag vil stå frem for Allah og svare for dine handlinger. Så vogt jer for ikke at fare vild fra retfærdighedens vej, efter jeg er gået bort.

O mit folk! Ingen Profet eller apostel vil komme efter mig og ingen ny religion vil se dagens lys. Vær derfor fornuftig mit folk og forstå de ord, jeg overbringer jer.

Jeg efterlader bag mig to ting: Den hellige Koran og mit eksempel Sunnah, hvis I følger disse to ting, vil I aldrig fare vild.

Alle som har hørt mig skal lade mine ord gå videre til andre og de igen til andre og må de sidste forstå mine ord bedre end dem, som lyttede direkte til mig.

Vær mit vidne O Allah, at jeg har overbragt Dit budskab til Dit folk.

Read 12 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS