Sadaqa al-Fitr (Velgørenheden ved Fastens Brydning)

Sadaqa al-Fitr skal betales af enhver fri muslim, hvis formue indfrier ens grundlæggende behov, og som har en ekstra formue, der svarer til 600 gram sølv. En muslim skal betale den for sig selv, sin kone, børn og tjenestefolk ved Ramadanens slutning for at rense dem, der faster, at beskytte dem mod upassende handlinger eller tale og for at hjælpe de fattige og nødlidende. Den gives inden 'Eid-bønnen på 'Eid-dagen (Religiøs Festdag). Hvis man glemmer at betale den, eller ikke kan betale ved den tid på grund af en gyldig undskyldning, skal man betale den, når man husker det, eller når man ikke længere er undskyldt.

Traditionelt er sadaqat al-fitr blevet beregnet på grundlag af og afregnet i hvede, byg, dadler og tørrede druer. Men den mængde, der betales, skal være tilstrækkeligt til at opfylde et gennemsnitligt menneskes daglige indtagelse af føde. Den kan betales i den førstnævnte form eller i den monetære ækvivalens.

Read 2 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS