At Sende Gaver til Ånden efter Døden

Ånderne i den mellem liggende verden kan høre og se os, hvis Gud tillader det. Han kan tillade nogle helgenlignende mennesker at se, høre og kommunikere med bestemte mennesker, der stadig er i live, eller tillade nogle af dem at hjælpe os.

Efter vi er døde står vore optegnelser af gerninger stadig åbne, hvis vi har efterladt os gode, dydige børn, bøger eller institutioner, der fortsætter med at gavne andre. Hvis vi har opdraget eller hjulpet til i opdragelsen af mennesker, der gavner menneskeheden, forøges vor belønning; hvis vi efterlader os det, der er ondt, forøges vore synder, lige så længe de bliver ved at skade andre mennesker. Så hvis vi vil hjælpe vore kære i den mellemliggende verden, skal vi være gode arvinger. Ved at hjælpe de fattige, iagttage Islams regler, føre et godt og dydigt liv og særligt ved at bruge af sine midler for at fremme Islam, generel velfærd for muslimer og hjælpe menneskeheden, vil deres belønning blive forøget.

 

Read 1 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS