Troen på Allah

Af Isa Kuyucuoglu


Der var en gang, hvor din mor og far ikke var der. Der var heller ikke træer, blomster og fugle på jorden. Planter, dyr og mennesker blev skabt på et senere tidspunkt, men ingen af dem blev til af sig selv.


Er der ikke en arkitekt eller ingeniør, der har bygget vores boliger? Er der ikke en kunstner, der har malet det maleri der pynter vores hus? Er der ikke en urmager, der har lavet de ure, som vi bruger? Selvfølgelig findes del­en ekspert, der har lavet disse ting.


På samme måde må der også være en "Skaber" der har skabt planter, dyr og mennesker. Det vil sige, alt i universet blev skabt af en overnaturlig magt. Muslim­erne kalder denne overnaturlige magt for Den Almægtige Gud - Allah. Dette er navnet på den enevæl­dige og ophøjede Allah, der har skabt universet og styrer det.


 Allah gav os de fem sanser: synssansen, høresansen, smagssansen, lugtesansen og følesansen. Det er Allah, der har givet os hænder til at arbejde med og fødder til at gå med. Alle organer i vores krop har bestemte funktioner og opgaver. Allah har også givet os fornuft og intelligens. Han har skabt mennesket som et bedre væsen blandt andre væsner.


Tænk på forskellige fødevarer, frugter og grøntsager som er nødvendige for vores kropsernæring. Hvem har skabt det vand, vi drikker og den luft, vi indånder? Kan vi leve uden luft (ilt), mad eller vand?


Det er Allah, der har skabt træer og planter som giver forskellige frugter og blomster. Det er Allah, der har skabt de forskellige grøntsager, der smager forskelligt. Solen, som er den største energikilde, giver os lys og varme om dagen.


Omkring Jorden kredser månen der giver os lys om natten. Det er ligeledes alt sammen Allahs værk. Om dette forhold siger Den almægtig Allah således i Koranen:


"Han har underlagt jer Solen og Månen, som begge uafladelig opfylder deres opgave. Og han har underlagt jer natten og dagen".1


  


"Og Han giver jer alt, hvad I beder Ham om, og hvis I søger at opregne Allahs nådegerninger, så vil I ikke kunne tælle (eller omfatte) dem".2


Det er menneskeligt at være taknemmelig overfor dem, der hjælper eller gør noget for os. Vi kan godt lide dem, der gør noget for os. Den Almægtige Allah har skabt Jorden, Solen og Universet for mennesket. Muslimerne elsker derfor Allah højest. Kærlighed handler ikke kun om ord. Kærlighed handler også om, hvordan man forholder sig til sin kære. Man må ikke gøre de gerninger, som Allah ikke kan lide, men man må gøre de gerninger, som Han godt kan lide.Kap,14: 35,


 [1] Kap, 14: 34. 4    2

Read 11 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS