Hvad har den fejlbehæftede, foranderlige, ustabile og smerteplagede krop at gøre med evighed og Paradis? Åndens ophøjede nydelser må være nok. Hvorfor skal en legemlig genfødsel finde sted for legemlige fornøjelser?

The Details of the Question
Hvad har den fejlbehæftede, foranderlige, ustabile og smerteplagede krop at gøre med evighed og Paradis? Åndens ophøjede nydelser må være nok. Hvorfor skal en legemlig genfødsel finde sted for legemlige fornøjelser?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Mulden er, på trods af dens mørke og tæthed, når den sammenlignes med vand, luft og lys, midlet og kilden til alle Guddommelige kunstværker.  Derfor er dens betydning noget hævet over andre elementers. På trods af selvets tæthed og på grund af dets omfattende art, og forudsat at det er renset, er noget hævet over andre sanser og evner. På samme måde er dit legeme det mest omfattende og rige spejl for de Guddommelige Navnes manifestationer og besidder instrumenter til at veje og måle indholdet af alle Guddommelige skatte. Et eksempel: hvis tungens smagssans ikke var oprindelsen til ligeså mange måltagninger, som der findes variationer indenfor mad og drikke, ville den ikke kunne erfare, genkende eller måle dem. Desuden indeholder kroppen de instrumenter, der er nødvendige for at opleve og genkende de fleste af de Guddommelige Navnes manifestationer, ligesom den også har de evner, der skal til, for at opleve de mest forskelligartede og uendeligt varierede nydelser.

Universets opførsel og menneskehedens omfattende natur viser, at universets Skaber ønsker at gøre alle Hans Barmhjertigheds skatte og alle Hans Navnes manifestationer kendte og få os til at opleve alle Hans rigdomme ved hjælp af universet. Udfra dette, da den evige lykkes verden er en vældig dam, hvortil universets flod strømmer, en enorm udstilling af det, universets vævestol frembringer og det evigtvarende lager af afgrøder, der er frembragt på denne (materielle) verdens mark, vil det ligne universet i nogen grad. Den Viise Skaber, den Barmhjertige Retfærdige Ene vil give særlige nydelser til hvert enkelt organ i kroppen som løn for deres pligt, tjeneste og tilbedelse. At tænke sig noget andet ville være i modstrid med Hans Visdom, Retfærdighed og Medfølelse.

Viden om Islam

Forfatter:
Viden om Islam
Subject Categories:
Read 2 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS