Hvad betyder "bismillah" og "alhamdulillah" ? Hvornår siger man "bismillah" og "alham¬dulillah" ? Hvorfor er det vigtigt for muslimerne at sige disse ord?

The Details of the Question
Hvad betyder "bismillah" og "alhamdulillah" ? Hvornår siger man "bismillah" og "alham¬dulillah" ? Hvorfor er det vigtigt for muslimerne at sige disse ord?
The Answer

Dear Brother / Sister,

En muslim er et menneske, der bekender sig til religionen Islam og lever i overensstemmelse med sin tro. Ifølge Islam er man ansvarlig overfor sin tale og sine handlinger i det jordiske liv. En muslim bestræber sig derfor på at gøre gode gerninger og undgå dårlige handlinger. Denne holdning er en del af "djihad" som egentlig betyder stræben efter at gøre alt for at behage Allah. Man er nemlig klar over, at Den Altseende Allah ved, hvad man laver i sin dagligdag.

Man begynder med basmala, når man starter enhver handling. Man siger basmala således. Bismillah- ir Rahmån- ir- Rahim. Det betyder, "Jeg påbegynder dette i Allah, Den Nådiges og Den Barmhjertiges navn".

At påbegynde noget i Allahs navn gør mennesket lykkeligt. Ved at nævne Allahs navn falder hjertet til ro, og man føler sig godt tilpas. Det arbejde eller den handling, som påbegyndes og afsluttes i Allahs navn, giver mennesket glæde og velsignelse ifølge den islamiske tro. Når man begynder dagen med basmala, forsøger man at undgå de onde gerninger og man bestræber sig på at gøre gode gerninger i løbet af dagen.

Når man vågner op om morgenen, siger man "Bismillah- ir- Rahmån-ir-Råhim ". Man begynder også at spise og drikke med ordet Basmala. Når man er færdig med maden, siger man "Alhamdu Lillah. Tak (for maden) min Allah. Når man går ud eller kommer ind i huset, siger man igen "Bismillah- ir- Rahmån-ir- Råhim".Sk det er muslimernes pligt at begynde med Allahs navn ved enhver gerning. Man bliver også taknemmelig overfor Allahs velsignelse. Man siger "Alhamdu Lillah". Det betyder "Al pris tilkommer kun Dig". Vi må ikke glemme, at Den Barmhjertige Allah altid er sammen med os og hjælper hele tiden.

Viden om Islam

Forfatter:
Viden om Islam
Subject Categories:
Read 953 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS