Hvad er Islam, og hvem er muslim?

The Details of the Question
Hvad er Islam, og hvem er muslim?
The Answer

Dear Brother / Sister,

af Isa Kuyucuoglu

Ordet "Islam" betyder blandt andet hilsen, fre frihed og velsignelse. Det betyder også hengivenhe overfor Allah og Allahs ord. En muslim er en perso: der selv har valgt Islam som religion. Betegnelse "muhamedanisme" eller "muhamedaner" er forke ifølge Islam. For man tilbeder ikke Profete Muhammed, som kristne tilbeder Kristus.

Profeten Muhammed er ikke et gejstligt ell< guddommeligt menneske. Trosbekendelsen dannt grundlag for Islam. En muslim bekender sig til, at di ikke er en anden Gud end Allah, og at Profete Muhammed er Hans sendebud og tjener.

Allah siger i Koranen:

"Er der noget så smukt, som at tro på Islam og gøre ting, som er godt for Islam9".

Ordet "muslim" er et ord, som Allah har brugt Koranen. En muslim sætter stor pris på dette ord. Di gør man ved at kende sit ansvar og gøre de ting, der  pålagt én. En muslim bør gøre de ting Allah har påbud og holde sig fra de ting, Allah har forbudt. En muslim betyder en der følger Allahs regler i Islam.

Viden om Islam

Forfatter:
Viden om Islam
Subject Categories:
Read 8 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS