Hvor langt vil muslimer bøje deres religion for at integrere sig det danske samfund?

The Details of the Question
Hej Vi har projektopgave om religionsfrihed, hvor vi har valgt at fokusere på Islams religiøse symboler i det offentlige rum. Vi har et spørgsmål, som vi håber, i vil svare på: Hvor langt vil muslimer bøje deres religion for at integrere sig det danske samfund?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Islam er en global religion og koranen er en global bog der nuancerer sig hele tiden med tiden! Dvs. Koranen fornyer sig hele tiden og indpasser sig alle tider og alle menneskers behov. Koranen er en bog der tiltaler samtlige forstandige, fornuftige mennesker. Nogle gange tiltaler den alle troende og nogle gange tiltaler den direkte til troende mænd og troende kvinder. Adlydende mænd og adlydende kvinder, sandfærdige mænd og sandfærdige kvinder, tålmodige mænd og tålmodige kvinder, Gudfrygtige mænd og Gudfrygtige kvinder, hjælpsomme, gavmilde mænd og hjælpsomme, gavmilde kvinder,  fastende mænd og fastende kvinder, dydige mænd og dydige kvinder; koranen kapitel 33/35. En muslim bør tage profeten Muhammed Fvmh som et eksempel for han er sendt som barmhjertighed til hele verdenen. Koranen 21/107. Han var levende koran ifølge hans hustru Aisha. Hvordan skal det forstås!? Koranens adfærd og morale hermed profetens adfærd morale var på højeste plan. "Visselig du har den største, (smukkeste) adfærd og morale." Koranen 68/4. Følgende verse fra koranen der omhandler om at adlyde Gud og Guds sendebud, profeten Muhammed Fvmh og et eksempel fra hans liv er nok til at forklare hvordan en muslim kan integrere sig i et andet samfund! Koranen 3/132, 4/59, 5/92. Dette eksempel er at han befaler flere ungemænd om at lære bl.a hæbraisk og romersk! Said bin Zayd er en ungmand der har lært hæbraisk i løbet af få måneder. Han får navnet 'mit folks tolk'. Hvad fortæller det mig eller os!? Hvis jeg lever i Danmark, skal jeg lære dansk rigtig godt! Hvis jeg skal gavne det samfund jeg lever i, skal jeg både lære sproget men også tage aktiv del i at opretholde og vedligeholde samt bidrage til det bedst muligt! Læg mærke til profeten Fvmh siger i flere af hans beretninger: "Den bedste af jer er den som gavner mennesker; den som naboen ikke er tryg ved, er ikke en oprigtig troende." Han plejede selv at besøge sin jødiske nabo, hvis vedkommende var syg! Jeg vil understrege at han breder det ud og til alle mennesker og ikke kun overfor muslimer! Sådan er flere af koranens verse også sat op! Bl.a i kapitel 49/13, "O I mennesker, Vi har visselig skabt jer fra en mand og en kvinde og derpå fordelt jer i forskellige nationer og stammer for at I skal lære hinanden at kende; Den bedste af jer og den mest ophøjede af jer hos Gud er, den mest gudfrygtige!" Vi kan hermed konstatere og konkludere at en muslim bør og kan integrere sig bedst muligt i alle mulige steder og forholde der måtte være! Læringen af sproget følger med! Gavne det samfund og mennesker man lever sammen med følger med! Så er spørgsmålet hvor går grænsen!? Først og fremmest alt med dialog og mere end det gensidig respekt og forståelse! I virkeligheden en muslim kan integrere sig på mange måder uden begrænsninger! Det eneste ting man skal være opmærksom på er adlyder man Allah og Allahs sendebud!? Feks hvis et land eller system siger: "Du må ikke lave bøn, du må ikke tage tørklæde på, du må ikke faste, du må ikke læse koranen, du må ikke gå til pilgrimsfærd osv. Så må jeg som en muslim afvise det!  Det samme gælder overfor sine forældre! Hvis det beordrer én til ikke at adlyde Gud og Guds sendebud, eller forbyder noget som Gud og Guds sendebud påbyder, så må man heller ikke følge deres ord! Man skal som en muslim følge et lands love og regler og respektere det! En muslim bør være til gavn for verden og samfundet ifølge koran og profetens Fvmh beretninger! Hvis ikke det er sådan i nogle tilfælde så er det kun fordi, at personen ikke er vedvidende om disse ting! Derfor skal man på baggrund af det hverken fordømme alle muslimer eller islam og koran! Det er nu om dage blevet normalt at man fordømmer islam udfra enkelte personers uvidende handlinger og gerninger! Islam betyder fred, frihed, tolerance! Islam indebærer dialog, gensidig respekt, kærlighed til samtlige mennesker uanset race, religion! Islam bygger på at opretholde fred og retfærdighed på jorden! Hermed et velfungerende samfund hvor alle bidrager, hermed også en god integration! Og endelig alle har sin ret til religions frihed i al respekt samt ytringsfrihed uden at fornærme nogen, og slet ikke tale ondt om nogen og slet ikke tale ondt om andres guder eller tro!  "Band ikke over andres guder, så vil de gøre det overfor Allah af uvidenhed og fjendskab." Koranen 6/108. Afslutningsvis vil jeg takke for jeres gode spørgsmål og ønsker jer held og lykke..

Viden om Islam

Forfatter:
Viden om Islam
Subject Categories:
Read 7 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS